Okna dialogowe Dodawanie niestandardowego nagłówka odpowiedzi HTTP i Edytowanie niestandardowego nagłówka odpowiedzi HTTP umożliwiają dodawanie i edytowanie par „nazwa i wartość”, które zawierają informacje o żądanej stronie. Można na przykład utworzyć nagłówek niestandardowy o nazwie „autor”, który zawiera nazwę autora zawartości witryny.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wpisz część „nazwa” pary nazwa-wartość nagłówka odpowiedzi HTTP.

Wartość

Wpisz część „wartość” pary nazwa-wartość nagłówka odpowiedzi HTTP.

Zobacz też


Spis treści