Du använder dialogrutorna Lägg till anpassat HTTP-svarshuvud och Redigera anpassat HTTP-svarshuvud för att lägga till eller redigera namn och värdepar som iinnehåller information om den begärda sidan. Du kan till exempel skapa ett anpassat svarshuvud kallat "författare" som innehåller namnet på den som författat platsens innehåll.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Namn

Ange namndelen i ett namnvärdepar för ett HTTP-svarshuvud.

Värde

Ange värdedelen i ett namnvärdepar för ett HTTP-svarshuvud.

Se även


Innehåll