Aktivera SSL (Secure Sockets Layer) för att kryptera data som skickas mellan webbserver och klient. Om du vill aktivera SSL måste du först hämta och installera ett giltigt servercertifikat. Du kan erhålla ett servercertifikat från en certifikatutfärdare som kan vara en intern Windows-domäncertifikatutfärdare eller en betrodd allmän tredje part-certifikatutfärdare. Du kan även skapa ett självsignerat certifikat för felsökning, testning eller programutveckling. Efter att du hämtat servercertifikatet måste du installera det och binda HTTPS-protokollet till din webbplats.

Obs!

Du måste först ha ett servercertifikat för att kunna skapa en webbplatsbindning för HTTPS eller aktivera SSL-inställningar för en plats. Servercertifikat kan endast konfigureras på webbservernivå, men webbplatsbindningar och SSL-inställningar kan endast konfigureras på plats-, program- eller fysisk katalognivå.

Det finns flera sätt att skaffa servercertifikat. Du kan generera ett självsignerat certifikat, köpa ett certifikat från en extern tredje part-certifikatutfärdare eller begära ett certifkat från en intern domäncertifikatutfärdare. Av dessa tre alternativ är det självsignerade certifikatet det minst säkra och bör bara användas för att testa eller felsöka program som använder HTTPS.

 StegInformation
Kryssruta

Skaffa ett servercertifikat som är lämpligt för projektet och installera sedan certifikatet i IIS.

Konfigurera servercertifikat:

Kryssruta

Skapa en HTTPS-bindning för platsen som ska vara värd för den krypterade informationen.

Lägg till bindning till en webbplats

Kryssruta

Konfigurera SSL-inställningar för platsen, programmet eller den fysiska sökvägen.

Konfigurera SSL-inställningar

Se även


Innehåll