Använd funktionssidan FTP-begärandefiltrering för att ange inställningarna för filtrering av begäranden för FTP-platsen. FTP-begärandefiltrering är en säkerhetsfunktion som gör det möjligt för Internetleverantörer och programtjänstleverantörer att begränsa protokoll och innehåll. Med fliken Filnamnstillägg exempelvis, kan du ange en lista över filnamnstillägg som tillåts eller nekas.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Filnamnstillägg

Anger en lista över filnamnstillägg för vilka FTP-tjänsten tillåter eller nekar åtkomst.

Dolda segment

Anger en lista över dolda segment för vilka FTP-tjänsten nekar åtkomst och de visas inte i kataloglistorna.

Nekade URL-sekvenser

Anger en lista över URL-sekvenser som FTP-tjänsten nekar åtkomst till.

Kommandon

Anger en lista över FTP-kommandon för vilka FTP-tjänsten antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering så att du kan konfigurera allmänna egenskaper och gränser för FTP-begäranden.

Tillåt filnamnstillägg

Öppnar dialogrutan Tillåt filnamnstillägg så att du kan lägga till ett filnamnstillägg i listan över tillåtna filnamnstillägg.

Neka filnamnstillägg

Öppnar dialogrutan Neka filnamnstillägg så att du kan lägga till ett filnamnstillägg i listan över nekade filnamnstillägg.

Lägg till dolt segment

Öppnar dialogrutan Lägg till dolt segment så att du kan lägga till ett dolt segment i listan över dolda segment.

Lägg till URL-sekvens

Öppnar dialogrutan Lägg till URL-sekvens för Neka så att du kan lägga till en URL-sekvens i listan över nekade URL-sekvenser.

Tillåt kommando

Öppnar dialogrutan Tillåt kommando så att du kan lägga till ett FTP-kommando i listan över tillåtna FTP-kommandon.

Neka kommando

Öppnar dialogrutan Neka kommando så att du kan lägga till ett FTP-kommando i listan över nekade FTP-kommandon.

Varning

Om den här funktionen används felaktigt kan det förhindra åtkomst till servern. Om du exempelvis nekar åtkomst till kommandona USER och PASS kan användare inte logga in på din FTP-server.

Ta bort

Tar bort ett filnamnstillägg, dolt segment, URL-sekvens eller kommando från listan.


Innehåll