Använd dialogrutan Lägg till användare för att lägga till ett användarkonto till IIS-hanteraren. Användaruppgifter för IIS-hanteraren är bara giltiga i IIS-hanteraren och dessa uppgifter används för att autentisera användaren när han eller hon ansluter till en plats eller ett program med hjälp av IIS-hanteraren. Användare kan konfigurera delegerade egenskaper för alla platser och program som en serveradministratör ger dem behörighet till.

Använd dialogrutan Ändra lösenord för att ändra lösenord för valt användarkonto för IIS-hanteraren.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Användarnamn

Skriv in ett användarnamn som du väljer i rutan.

OBS

Den här rutan är inte aktiv när du ändrar en användares lösenord.

L‎ösenord

Skriv in ett lösenord i rutan. För att öka säkerheten ska du skriva in ett starkt lösenord. Starka lösenord har minst sex tecken och innehåller en kombination av stora och små bokstäver, siffror och symboler.

Bekräfta lösenord

Upprepa lösenordet som du skrev in i rutan Lösenord.

Se även


Innehåll