Du använder funktionssidan Hanterarmappningar för att hantera en lista över hanterare som bearbetar begäranden för specifika filtyper.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här visas namnet på hanterarmappningen.

Sökväg

Här visas filnamnet eller filnamnstillägget som hanteraren ska bearbeta ett svar för. Värdet kan vara antingen ett visst filnamn, t.ex. WebResource.axd, eller ett jokertecken (*) och ett visst tillägg, t.ex. *.exe.

Tillstånd

Här anges om hanteraren är aktiverad eller inaktiverad beroende på vilken åtkomstpolicy som angetts i dialogrutan Redigera behörigheter för funktion samt den åtkomstinställning som krävs genom hanterarmappningen. Om en hanterare kräver en typ av åtkomst som inte är aktiverad i åtkomstpolicyn på motsvarande nivå inaktiveras hanteraren.

Typ av sökväg

Här visas ett av följande värden för typen av sökväg hanteraren är mappad till:

  • Ospecificerat, om mappningen inte gäller en viss typ av sökväg.

  • Fil, om mappningen gäller en fil.

  • Katalog, om mappningen gäller en katalog.

  • Fil eller katalog, om mappningen antingen avser en fil eller en katalog.

Hanterare

Här visas den modul, som t.ex. IsapiModule, eller den förvaltade typen, t.ex. System.Web.Handlers.TraceHandler, som svarar mot begäran i enlighet med mappningen.

Typ av post

Här visas om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till förvaltad hanterare

Öppnar dialogrutan Lägg till förvaltad hanterare där du kan lägga till en mappning till en hanterare av förvaltad kod.

Lägg till skriptmappning

Öppnar dialogrutan Lägg till skriptmappning där du kan lägga till en mappning till en skriptbearbetare.

Lägg till skriptmappning med jokertecken

Öppnar dialogrutan Lägg till skriptmappning med jokertecken där du kan lägga till en hanterarmappning för att hantera alla filnamnstillägg.

Lägg till modulmappning

Öppnar dialogrutan Lägg till modulmappning där du kan lägga till en mappning till en modul.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera där du kan redigera vald hanterarmappning.

Byt namn

Aktiverar fältet Namn så att du kan byta namn på vald hanterarmappning.

OBS

Den här åtgärden är bara tillgänglig på servernivå.

Lås

Låser vald hanterarmappning så att den inte kan åsidosättas på lägre nivåer i konfigurationen.

OBS

Den här åtgärden är bara tillgänglig på servernivå.

Lås upp

Låser upp vald hanterarmappning så att den kan åsidosättas på lägre nivåer i konfigurationen.

OBS

Den här åtgärden är bara tillgänglig på servernivå.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Redigera behörigheter för funktion

Öppnar dialogrutan Redigera behörigheter för funktion där du kan konfigurera inställningar som gäller hela funktionen Hanterarmappningar.

Återgå till ärvd

Återställer funktionen till de ursprungliga inställningarna som ärvts från överordnad konfiguration. Detta raderar de lokala konfigurationsinställningarna för denna funktion, inklusive objekt i listan. Den här åtgärden är inte tillgänglig på servernivå.

Visa sorterad lista

Här visas listan efter konfiguration. När du väljer det sorterade listformatet kan du endast flytta objekt upp och ned i listan. Andra åtgärder i fönstret Åtgärder visas inte förrän du väljer formatet osorterad lista.

Flytta upp

Flyttar upp markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du använder formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Flytta ned

Flyttar ned markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du använder formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Visa osorterad lista

Visar listan i osorterat format. När du väljer det osorterade listformatet kan du sortera och gruppera objekt i listan och utföra åtgärder i fönstret Åtgärder.

Se även


Innehåll