IIS 7 har förbättrade funktioner för diagnostisering och felsökning av webbprogram. I IIS är det möjligt att buffra spårningshändelser för en viss begäran och spara dessa händelser på disken bara om de hamnar i ett användarkonfigurerat feltillstånd. IIS fångar också realtidsbaserad statusinformation om programpooler, arbetsprocesser, webbplatser, programdomäner och begäranden som körs.

Obs!

Du måset aktivera spårningsloggning för att en spårningslogg ska skapas för en misslyckad begäran.

 StegInformation
Kryssruta

Översikt av felsökning i IIS 7.

Troubleshooting Overview

Kryssruta

Definiera feltillstånd för program och konfigurera vilka spårningshändelser som ska loggas för varje URL.

Konfigurera spårning av misslyckade begäranden

Kryssruta

Konfigurera IIS-loggningsinställningar

Konfigurera loggning

Kryssruta

Visa en lista över arbetsprocesser som körs på en server och visa en lista över begäranden som körs för tillfället för varje arbetsprocess.

Övervaka arbetsprocesser och begäranden som körs för närvarande

Se även


Innehåll