Du använder funktionssidan .NET-roller för att hantera en lista över användargrupper. Med användargrupper kan man kategorisera ett antal användare och utföra säkerhetsrelaterade åtgärder, t.ex autentisering, för en definierad uppsättning av användare.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här anges rollnamnet.

Användare

Här visas antalet användare som tilldelats en roll.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till .NET-roll där du kan lägga till rollnamn till denna provider.

Visa användare

Öppnar funktionssidan .NEt-användare som filtreras efter vald roll.

Byt namn

Låter dig redigera den valda rollen.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Inaktivera

Inaktiverar funktionssidan .NET-roller.

Ange standardprovider

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för .NET-roller så att du kan ange standardprovider.

Providers

Öppnar funktionssidan Providers.

Se även


Innehåll