Du använder funktionssidan Cachelagring av utdata för att konfigurera inställningar för cachelagring av utdata samt regler som kontrollerar cachelagring av levererat innehåll.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Tillägg

Visar vilket filnamnstillägg som cachelagringsregeln gäller.

Principer för användarläge

Visar hur användarlägets cachelagring sker för regeln:

  • Cachelagra tills ändring görs: Innehåll cachelagras tills IIS får ett meddelande om ändrad fil eller konfiguration.

  • Cachelagring under en tidsperiod: Innehåll cachelagras under en viss tid om inte ett meddelande om ändring av fil eller konfiguration rensar cacheminnet innan tiden går ut.

  • Förhindra all cachelagring: Cachelagring i användarläget har inaktiverats.

  • Cachelagra inte: Cachelagring i användarläget har inte konfigurerats.

Principer för kernelläge

Visar hur kernellägets cachelagring sker för regeln:

  • Cachelagra tills ändring görs: Innehåll cachelagras tills IIS får ett meddelande om ändrad fil eller konfiguration.

  • Cachelagring under en tidsperiod: Innehåll cachelagras under en viss tid om inte ett meddelande om ändring av fil eller konfiguration rensar cacheminnet innan tiden går ut.

  • Förhindra all cachelagring: Cachelagring i kernelläget har inaktiverats.

  • Cachelagra inte: Cachelagring i kernelläget har inte konfigurerats.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppna dialogrutan Lägg till cacheregel där du kan lägga till en ny cacheregel.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera cacheregel där du kan redigera vald cacheregel.

Ta bort

Tar bort den markerade cacheregeln.

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för cachelagring för utdata där du kan konfigurera inställningar som gäller hela funktionen cachelagring av utdata.

Se även


Innehåll