Använd funktionssidan Hanteringstjänst för att konfigurera hanteringstjänsten för IIS-hanteraren. Hanteringstjänsten gör det möjligt för administratörer av datorn och domänen att fjärrhantera en webbserver som använder IIS-hanteraren. Den här tjänsten gör det också möjligt för användare som inte är administratörer att fjärrhantera eller lokalt hantera delegerade funktioner för webbplatser och program på en webbserver som använder IIS-hanteraren.

OBS

Endast administratörer som använder IIS-hanteraren på den lokala datorn kan konfigurera hanteringstjänsten.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Aktivera fjärranslutningar

Välj det här alternativet om du vill att användare ska kunna fjärransluta till webbservern med hjälp av IIS-hanteraren.

Endast Windows-autentiseringsuppgifter

Välj det här alternativet när du endast vill tillåta användare som har Windows-konton att ansluta till webbservern.

Windows-autentiseringsuppgifter eller autentiseringsuppgifter för IIS-hanteraren

Välj det här alternativet när du endast vill tillåta användare som antingen har Windows-konto eller IIS-hanteraren-konton för att ansluta till webbservern.

IP-adress

Skriv in eller välj en IPv4- eller IPv6-adress om du har en specifik IP-adress som du vill att användare ska använda när de ansluter till webbservern. Om du inte vill ange en IP-adress, välj Alla otilldelade.

Port

Skriv in den port du vill att anslutningen ska använda när användare ansluter till webbservern. Standardnumret är 8172.

SSL-certifikat

Välj det SSL-certifikat du vill använda för webbservern. Du kan använda funktionen Servercertifikat om du vill lägga till ett nytt certifikat.

Logga begäranden till

Välj det här alternativet om du vill att webbservern ska logga information när begärande försöker ansluta till webbservern. Konfigurera sedan den fysiska katalogen där webbservern loggar filer.

Begränsningar för IPv4-adresser

Visar anslutningsbegränsningar. Använd knapparna Tillåt och Neka för att lägga till begränsningar till listan och knappen Ta bort för att ta bort en vald post från listan Begränsningar för IPv4-adresser.

OBS

De här alternativen är endast tillgängliga om du aktiverar fjärranslutningar.

Åtkomst för ospecificerade klienter

Välj Tillåt eller Neka för att ange om du vill tillåta eller neka begäranden som inte matchar posterna i listan Begränsningar för IPv4-adresser. Om du konfigurerar hanteringstjänsten att neka åtkomst för ospecificerade klienter utan att lägga till regler i listan Begränsningar för IPv4-adresser kan inte klienter ansluta till servern med hjälp av IIS-hanteraren.

Tillåt

Öppnar dialogrutan Lägg till anslutningsregeln Tillåt där du kan lägga till en regel för att tillåta begärande med utgångspunkt från IPv4-adress eller ett intervall av IPv4-adresser.

Neka

Öppnar dialogrutan Lägg till anslutningsregeln Neka där du kan lägga till en regel för att neka begärande med utgångspunkt från IPv4-adress eller ett intervall av IPv4-adresser.

Ta bort

Ta bort vald post från listan Begränsningar för IPv4-adresser.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar du gjort på funktionssidan.

Starta om

Startar om hanteringstjänsten.

Start

Startar hanteringstjänsten. Du måste starta hanteringstjänsten för att ansluta lokat till webbplatser och program. Om du även vill tillåta fjärranslutningar till webbplatser och program på webbservern måste du aktivera fjärranslutningar.

Stopp

Stoppar hanteringstjänsten. När hanteringstjänsten är stoppad kan du konfigurera inställningar för denna. Men tjänsten måste startas innan den kan tillåta anslutningar.

Se även


Innehåll