Använd dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter för att ange autentiseringsuppgifterna för Active Directory som FTP-servern använder när den kontaktar din Active Directory-server för att hämta inställningar för FTP-arbetskatalogen.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Användarnamn

Anger användarkontot som FTP-servern använder för att kontakta din Active Directory-server.

L‎ösenord

Anger lösenordet för användarkontot.

Bekräfta lösenord

Bekräftar lösenordet för användarkontot.

Se även


Innehåll