Använd dialogrutan Begränsningar för begäran för att ange valfria begränsningar, som t.ex. begärd resurstyp eller HTTP-verb, enligt vilka du vill att hanteraren ska bearbeta begäranden. Använd endast begränsningar om du har ett specifikt behov att begränsa villkoren för hur en hanterare bearbetar begäranden. Om du inte konfigurerar begränsningarna kommer hanterarna att bearbeta begäranden oavsett begärd resurstyp och specificerade HTTP-verb.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Mappning

Den här fliken väljer du om du vill begränsa hanterarmappningen för begäranden till specifika resurstyper, t.ex. en fil eller mapp. Om du inte konfigurerar alternativ i den här fliken kommer hanteraren att bearbeta begäranden oavsett vilken resurstyp som angetts i begäran.

Anropa hanteraren endast om begäran mappas till

Den här kryssrutan i fliken för Mappning markerar du om du vill att hanterarmappningen endast ska tillämpas på begäranden om en viss resurstyp, t.ex. begäran om en fil eller mapp. Om du markerar den här kryssrutan måste du också ange resurstyp genom att välja ett alternativ under kryssrutan.

Fil

Det här alternativet väljer du om du vill att hanteraren ska bearbeta begäranden som avser ett visst filnamn eller filnamnstillägg. ASPClassic-hanteraren bearbetar t.ex. begäranden som avser .asp-filer. Det här alternativet är endast tillgängligt om du markerar kryssrutan Anropa hanteraren endast om begäran mappas till.

Mapp

Välj det här alternativet om du vill att hanteraren ska bearbeta begäranden som avser en mapp. Begränsningen kan vara praktisk om du har en mapp vars innehåll du vill bearbeta med en särskild hanterare. Det här alternativet är endast tillgängligt om du markerar kryssrutan Anropa hanteraren endast om begäran mappas till.

Fil eller mapp

Välj det här alternativet om du vill att hanteraren ska bearbeta begäranden som avser filer och mappar. Det här alternativet är endast tillgängligt om du markerar kryssrutan Anropa hanteraren endast om begäran mappas till.

Verb

Konfigurera alternativen på den här fliken om du vill begränsa hanterarmappningen till specifika HTTP-verb som klienter anger i HTTP-huvuden när de gör begäranden.

Alla verb

Välj det här alternativet om du vill att hanteraren ska bearbeta begäranden oavsett vilka verb som anges. Detta alternativ väljs som standard.

Ett av följande verb

Välj det här alternativet om du vill att hanteraren endast ska bearbeta begäranden när ett specifikt HTTP-verb eller specifika HTTP-verb anges. Ange det eller de HTTP-verb för vilket/vilka du vill att hanterarmappningen ska gälla i motsvarande textruta. Ange t.ex. GET om du vill att hanteraren ska bearbeta begäranden när en klient använder verbet GET.

Åtkomst

Välj ett av alternativen på den här fliken för att konfigurera åtkomsten som den här hanteraren behöver för att köras i en virtuell katalog. Den här inställningen bestämmer (tillsammans med funktionens åtkomstpolicy som har ställts in i dialogrutan Redigera funktionsbehörigheter) om en hanterare kan köras eller inte.

Viktigt!

Se till att den åtkomstinställning som krävs för en hanterare är korrekt, annars kan det hända att hanteraren körs oavsiktligt. Om du t.ex. ändrar den den åtkomstinställning som krävs för hanteraren från Kör till Läs för ISAPI-dll-hanterare så kommer ISAPI-tillägg att kunna köras även om endast Läs har aktiverats i funktionens åtkomstpolicy.

Välj ett av följande alternativ:

  • Inga: Hanteraren körs även om inga alternativ för åtkomstpolicy har aktiverats.

  • Läs: Hanteraren körs om Läs har aktiverats i åtkomstpolicyn.

  • Skriv: Hanteraren körs om Skriv har aktiverats i åtkomstpolicyn.

  • Skript: Hanteraren körs om Skript har aktiverats i åtkomstpolicyn. Detta är standardalternativet.

  • Kör: Hanteraren körs om Kör har aktiverats i åtkomstpolicyn.

Se även


Innehåll