Du använder funktionssidan Förtroendenivåer för .NET för att bestämma förtroendeelementet i Web.config-filen. Med förtroendeelementet kan du konfigurera CAS-nivån (Code Access Security) för ett program.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Förtroendenivå

Visar namnet på förtroendenivån. Följande alternativ finns:

 • Full (intern) - Indikerar obegränsade behörigheter. Ger ASP.NET-programmet tillgång till alla resurser som rör säkerheten i operativsystemet. Alla privilegierade åtgärder stöds.

 • Hög (web_hightrust.config) - Indikerar en hög CAS-nivå (code access security), vilket innebär att programmet som standard inte kan utföra något av följande:

  • Anropa oförvaltad kod.

  • Anropa bearbetade komponenter.

  • Skriva till händelselogg.

  • Komma åt Message Queuing service-köer.

  • Komma åt ODBC-, OleDb- eller Oracle-datakällor.

 • Medelhög (web_mediumtrust.config) - Indikerar en medelhög CAS-nivå (code access security), vilket innebär att ASP.NET-programmet, utöver begränsningar för hög förtroendenivå, inte kan utföra något av följande som standard:

  • Komma åt filer utanför programkatalogen.

  • Komma åt registret.

  • Göra nätverks- eller webbtjänstanrop.

 • Låg (web_lowtrust.config) - Indikerar en låg CAS-nivå (code access security), vilket innebär att programmet som standard, utöver begränsningar för medelhög förtroendenivå, inte kan utföra något av följande:

  • Skriva till filsystemet.

  • Anropa Assert-metod.

 • Minimal (web_minimaltrust.config) - Indikerar minimal CAS-nivå (code access security), vilket innebär att programmet endast har körbehörigheter.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll