Använd sidan Dolda segment för att definiera en lista över URL-segment för vilka modulen för filtrering av begäranden nekar åtkomst och exkluderar från kataloglistorna. Ett URL-segment är den del av URL-sökvägen som finns mellan snedstrecken (/).

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Segment

Visar URL-segmentet för vilka tjänsten för filtrering av begäranden nekar åtkomst och som den inte visar i kataloglistorna.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till dolt segment

Öppnar dialogrutan Lägg till dolt segment så att du kan lägga till ett dolt segment i listan över dolda segment.

För gemensamma element, se Sidan Begärandefiltrering.

Se även


Innehåll