Använd dialogrutorna Lägg till anpassad felsida och Redigera anpassad felsida för att lägga till eller redigera statuskod och URL för felsidorna.

För mer information, se avsnittet .NET-felsidor.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Statuskod

Ange statuskoden för felsidan. Du kan inte redigera statuskoden med hjälp av dialogrutan Redigera anpassad felsida. Använd alternativet Ändra statuskod i rutan Åtgärder i stället.

Absolut URL

Ange URL-adressen som du vill omdirigera användare till när ett fel uppstår.


Innehåll