Du använder funktionssidan Felsidor för att hantera en lista med anpassade HTTP-felmeddelanden.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Statuskod

Visar HTTP-statuskod för det som det anpassade felmeddelandet gäller.

Sökväg

Visar sökvägen till sidan med anpassade fel om du väljer Fil som sökvägstyp, eller dess URL-adress om du använder sökvägstypen Kör URL eller Omdirigera.

Typ

Visar vilken typ av sökväg (fil, kör URL eller omdirigera URL) felsidan har.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till anpassad felsida där du kan lägga till en anpassad felsida i listan med HTTP-felmeddelanden.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera anpassad felsida där du kan redigera vald anpassad felsida.

Ändra statuskod

Aktiverar fältet Statuskod för det markerade listobjektet så att du kan ändra statuskod för det som felsidan gäller.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för felsidor där du kan konfigurera inställningar som gäller hela funktionen Felsidor.

Se även


Innehåll