Du använder funktionssidan Webbprogram för att hantera en lista över webbprogram på en webbplats.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt. Sök i listan genom att ange sökvärden i rutan Filter, expandera listan Gå till för att välja vilket fält du ska söka i och klicka sedan på Gå till eller tryck på returtangenten. Klicka på Visa alla för att ta bort filtervillkoren.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Virtuell sökväg

Här visas den virtuella sökväg som används i en URL för att komma åt webbprogrammet.

Fysisk sökväg

Här visas den fysiska sökvägen till katalogen där webbprograminnehållet finns.

Webbplats

Här visas den webbplats webbprogrammet tillhör.

Programpool

Här visas namnet på den programpool som webbprogrammet körs i.

Element i åtgärdsfönstret

Följande tabell beskriver tillgängliga åtgärder när anslutning till server finns.

När du är ansluten till en webbplats och väljer ett program på sidan Program är de tillgängliga åtgärderna Bläddra och Visa virtuella kataloger.

ElementnamnBeskrivning

Lägg till program

Öppnar dialogrutan Lägg till program där du kan lägga till ett program.

Ange standardinställningar för program

Öppnar dialogrutan Standardinställningar för program där du kan konfigurera standardinställningar som gäller alla program.

Ändra programpooler

Öppnar dialogrutan Välj programpool där du kan ändra programpool som det valda programmet hör till. Den här åtgärden är den enda tillgängliga åtgärden på sidan Program som visas när du visar program i en programpool. Den här åtgärden är inte tillgänglig på sidan Program som visas när du visar program på en webbplats.

Utforska

Öppnar den fysiska katalogen (i Utforskaren) som har mappats till rotens virtuella katalog för valt program.

Redigera behörigheter

Öppnar dialogrutan Egenskaper för den fysiska katalogen som har mappats till rotens virtuella katalog för valt program.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Bläddra

Öppnar det valda programmet i en webbläsare.

Grundläggande inställningar

Öppnar dialogrutan Redigera program där du kan redigera inställningar som angavs när det valda programmet skapades.

Avancerade inställningar

Öppnar dialogrutan Avancerade inställningar där du kan konfigurera avancerade inställningar för det valda programmet.

Visa virtuella kataloger

Öppnar funktionssidan Virtuella kataloger där du kan se vilka virtuella kataloger som tillhör det valda programmet.

Se även


Innehåll