Detta meddelande indikerar att det kan finnas problem med certifikatet som utfärdats till den server som du ansluter till. Certifikatet kanske inte är betrott, det kan ha löpt ut eller dragits in. Om detta är fallet måste du lösa dessa problem innan du ansluter till servern.

Detta meddelande kan även visas om du ansluter till servern med ett namn som inte står på serverns certifikat. Om detta inträffar kan det se ut som att du felaktigt omdirigeras till en annan server än den som du ville ansluta till. Du erbjuds alternativet att ansluta, men du bör visa certifikatet för att bestämma om du vill ansluta till servern.

Detta meddelande kan även dyka upp på grund av en kombination av felen som anges ovan. Om detta inträffar använder du länken Visa detaljer för att undersöka problemdetaljerna och avgöra vad som är den mest lämpliga åtgärden.


Innehåll