Du använder funktionssidan Regler för spårning av misslyckade begäranden för att hantera en lista över spårningsregler för misslyckade begäranden.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välja ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Sökväg

Visar den URL som spårats med hjälp av en spårningsregel för misslyckade begäranden. URL:en får högst innehålla ett jokertecken och måste finnas i den katalog där definitionen av misslyckade begäranden angetts. Båda jokermönstren *.aspx och ind* matchar t.ex. URL:en www.contoso.com/index.aspx.

Tillhörande providers

Här anges en lista över spårningsproviders kopplade till en spårningsregel för misslyckade begäranden. En provider definierar det funktionella området för spårningen. Ett exempel är ASP.NET-språningsprovidern som spårar övergångar till och från förvaltad kod, inklusive *.aspx-begäranden.

Statuskoder

Här anges en lista över HTTP-statuskoder och underordnade statuskodskombinationer som spårats med en spårningsregel för misslyckade begäranden. Den här listan kan innehålla flera statuskoder. De skiljs åt med ett kommatecken.

Tidsåtgång

Här visas den maximala tiden i sekunder en begäran får ta.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar guiden Lägg till regel för spårning av misslyckade begäranden där du kan lägga till en spårningsregel för misslyckade begäranden.

Redigera

Öppnar guiden Redigera regel för spårning av misslyckade begäranden där du kan redigera den valda regeln för spårning av misslyckade begäranden.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Redigera spårning på webbplatsen

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för spårning av misslyckade begäranden på webbplats där du kan aktivera och konfigurera spårning av misslyckade begäranden på den valda webbplatsen. Den här åtgärden är bara tillgänglig om du är ansluten till en server och har valt en viss webbplats.

Visa spårningsloggar

Öppnar katalogen för spårningsloggfilar. Den här åtgärden är bara tillgänglig om du är ansluten till en server.

Återgå till ärvd

Återställer funktionen till de ursprungliga inställningarna som ärvts från överordnad konfiguration. Detta tar bort lokala konfigurationsinställningar för denna funktion, inklusive objekt i listan. Den här åtgärden är inte tillgänglig på servernivå.

Visa sorterad lista

Visar listan efter konfiguration. När du väljer det sorterade listformatet kan du endast flytta objekt upp och ned i listan. Andra åtgärder i fönstret Åtgärder visas inte förrän du väljer formatet osorterad lista.

Flytta upp

Flyttar upp markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du använder formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Flytta ned

Flyttar ned markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du använder formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Visa osorterad lista

Visar listan i osorterat format. När du väljer det osorterade listformatet kan du sortera och gruppera objekt i listan och utföra åtgärder i fönstret Åtgärder.

Se även


Innehåll