Använd FTP Nekade URL-sekvenser för att definiera listan med URL-sekvenser som FTP-tjänsten nekar åtkomst för. Om du exempelvis vill förhindra åtkomst till Bin-katalogen i ditt webbprogram kan du lägga till den som en nekad URL-sekvens för din FTP-plats. När en FTP-klient loggar in på din FTP-plats visas Bin-mappen i kataloglistorna, men om FTP-klienten försöker ändra i Bin-mappen returnerar FTP-tjänsten ett felmeddelande om nekad åtkomst till FTP-klienten.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

URL-sekvens

Visar FTP-platsens URL-sekvens som FTP-tjänsten nekar åtkomst till.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till URL-sekvens

Öppnar dialogrutan Lägg till sekvens för Neka så att du kan lägga till en URL-sekvens i listan över nekade URL-sekvenser.

Ta bort

Tar bort ett filnamnstillägg, dolt segment, URL-sekvens eller kommando från listan.

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering så att du kan konfigurera allmänna egenskaper och gränser för FTP-begäranden.

Se även


Innehåll