Du använder formulärautentisering för att tillhandahålla autentisering för högtrafikerade platser eller program på allmänna servrar. I detta autentiseringsläge kan du hantera klientregistrering och autentisering på programnivå, i stället för att använda de autentiseringsmekanismer operativsystemet erbjuder.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Formulär för autentisering

Välj att hantera formulärautentisering.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Aktivera

Aktiverar formulärautentisering.

Inaktivera

Inaktiverar formulärautentisering.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera formulärautentiseringsinställningar där du kan ange olika parametrar för formulärautentisering, t.ex. cookie-inställningar och den inloggnings-URL som ska omdirigera oautentiserade klienter. Du kan endast utföra den här åtgärden om du markerar formulärautentisering i listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll