Använd dialogrutan Information till logg för att konfigurera inloggningsalternativen eller annat innehåll du vill ta med i loggfilerna i utökat W3C-format.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Datum (date)

Loggar det datum som en begäran inträffar. Vald som standard.

Tid (time)

Loggar tiden, i UTC (Coordinated Universal Time), då en begäran inträffar. Vald som standard.

Klientens IP-adress (c-ip)

Loggar IP-adressen för den klient varifrån en begäran gjordes. Vald som standard.

Användarnamn (cs-username)

Loggar namnet på den autentiserade användare som fick tillgång till servern. Anonyma användare indikeras med ett bindestreck. Vald som standard.

Tjänstnamn (s-sitename)

Loggar namn och instansnummer för den Internettjänst som kördes på klienten när händelsen loggades.

Servernamn (s-computername)

Loggar namnet på den server där loggposten genererades.

Serverns IP-adress (s-ip)

Loggar IP-adressen för den server där loggposten genererades. Vald som standard.

Serverport (s-port)

Loggar serverns portnummer som har konfigurerats för tjänsten. Vald som standard.

Metod (cs-method)

Loggar HTTP-metoden, t.ex. GET som används i en begäran. Vald som standard.

URI-stam (cs-uri-stem)

Loggar den URI (Uniform Resource Identifier) som är målet för åtgärden. Vald som standard.

OBS

URI för FTP-begäranden gäller vanligtvis bara för en fil eller mapp och loggar inte den fullständiga sökvägen för filen eller mappen. Detta gör det svårt att läsa loggfiler när du arbetar med stor volym innehåll. På grund av denna begränsning kan du aktivera fältet Fullständig sökväg så att detaljerad sökvägsinformation visas för begäran.

Protokollstatus (sc-status)

Loggar HTTP-statuskoden. Vald som standard.

Win32-status (sc-win32-status)

Loggar statuskoden för Windows. Vald som standard.

Skickade byte (sc-bytes)

Loggar det antal byte som har skickats av servern.

Antal byte som togs emot (cs-byte)

Loggar det antal byte som har tagits emot av servern.

Åtgången tid (time-taken)

Loggar hur länge åtgärden pågick i millisekunder.

Serverport (s-port)

Loggar serverns portnummer som har konfigurerats för tjänsten. Vald som standard.

Värd (cs-host)

Loggar värdhuvudets namn, om det finns något.

OBS

Värdnamnet som du konfigurerar för din webbplats kan se annorlunda ut i loggfilerna på grund av att HHTP.sys loggar värdnamn i punycode-krypterat format. (Punycode kodar Unicode-strängar i den begränsade teckenuppsättningen som tillåts i värdnamn. Se RFC 3492 för mer information.)

Protokollets understatus (cs-substatus)

Loggar den protokollversion, HTTP eller FTP, som användes av klienten. Vald som standard.

Sessions-ID (x-session)

Loggar FTP-sessionens identifierare för klientens session. Vald som standard.

Fullständig sökväg (x-fullpath)

Loggar den fullständiga relativa sökvägen från FTP-rotkatalogen för målet för åtgärden. Vald som standard.

Ytterligare information (x-debug)

Loggar beskrivande information om sc-statuskoden. Om exempelvis sc-statuskoden är 552 kan den ytterligare informationen som loggas vara "User disk quota exceeded".

Klientport (c-port)

Loggar porten för den klient varifrån en begäran gjordes.


Innehåll