Du använder dialogrutan Redigera grundläggande autentisering för att konfigurera grundläggande autentisering för en webbplats.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Standarddomän

Ange namnet på en domän som du vill att användarna ska autentiseras mot som standard. Alla användare som inte anger ett domännamn när de loggar in på din webbplats autentiseras mot den här domänen.

Sfär

Ange det DNS-domännamn eller den adress som de autentiseringsuppgifter som autentiserats mot domänen Standarddomän ska användas för. Vid grundläggande autentisering behöver inte Sfär anges.

Viktigt!

Om du anger Standarddomännamnet i rutan Sfär kan ditt interna Microsoft Windows-domännamn visas för externa användare när användarnamn och lösenord avkrävs.

Se även


Innehåll