Använd dialogrutan Kopiera delegering för att välja vilka webbplatser och program du vill kopiera anpassade delegeringstillstånd för funktioner i IIS-hanteraren. Du kan kopiera anpassade delegeringstillstånd från en webbplats till en annan när du är ansluten till en server i IIS-hanteraren och kopiera anpassade delegeringstillstånd från ett program till ett annat när du är ansluten till en webbplats i IIS-hanteraren.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Site_name eller application_name

Markera kryssrutan bredvid de webbplatser eller program på vilka du vill tillämpa det anpassade delegeringstillståndet som du konfigurerade på sidan Anpassad delegering för webbplats eller Anpassad delegering för program.

Se även


Innehåll