Använd funktionssidan Delad konfiguration för att dela IIS-konfigurationsfiler och krypteringsnycklar mellan en eller flera IIS-servrar. Du kan också använda den här sidan för att ta bort en dator från en grupp som har konfigurerats för att dela konfigurationsinställningar.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Aktivera delad konfiguration

Konfigurerar IIS att använda delade konfigurationsfiler.

OBS

Du måste avsluta och starta om IIS-hanteraren när det här alternativet har aktiverats eller inaktiverats.

Fysisk sökväg

Beskriver platsen konfigurationsfilerna och krypteringsnycklarna ska läsas ifrån. Detta kan vara ett nätverkssökväg eller en mapp på den lokala datorn.

Användarnamn

Anger användarnamn som IIS ska använda för åtkomst till platsen där konfigurationsfilerna lagras.

L‎ösenord

Anger lösenord som behövs för att autentisera användarnamnet som IIS använder för åtkomst till platsen där konfigurationsfilerna lagras.

Bekräfta lösenord

Användaren måste skriva in lösenordet på nytt.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar du gjort på funktionssidan.

Exportera konfiguration

Öppnar funktionssidan Exportera konfiguration för att exportera IIS-konfigurationsfiler och krypteringsnycklar mellan en eller flera IIS-servrar.

Se även


Innehåll