Använd dialogrutan Redigera inställningar för felsidor för att konfigurera läges- och standardsideegenskaper för dina felsidor. Dessa inställningar påverkar alla felsidor.

För mer information, se .NET-felsidor.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Läge

Välj ett läge för felsidorna: , Av eller Endast fjärr.

Absolut URL

Anger standard-URL-adress som en webbläsare ska dirigeras till om ett fel uppstår. Om detta attribut inte specificeras får du i stället ett allmänt felmeddelande.

URL-adressen kan vara absolut eller relativ. Ett exempel på en absolut URL är www.contoso.com/ErrorPage.htm. En relativ URL, t.ex. /ErrorPage.htm, är relativ till den Web.config-fil som angav URL-adressen för detta attribut, inte till den webbsida där felet uppstod. En URL som börjar med ett tilde (~), t.ex. ~/ErrorPage.htm, visar att den angivna URL-adressen är relativ till rotsökvägen för programmet.


Innehåll