Du använder dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter för att ändra det konto som används i IIS för anonym åtkomst till dina platser och program. Som standard använder IIS 7 IUSR som konto för anonym åtkomst. Detta konto skapas när du installerar IIS 7.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användarnamn

Ange namnet på det konto du vill att IIS använder för åtkomst till dina platser och program.

Viktigt!

Om du ändrar det anonyma användarkontot från IUSR till ett annat nätverkskonto kan säkerheten påverkas, eftersom du ger anonyma användare de administrativa autentiseringsuppgifter som är kopplade till detta konto.

L‎ösenord

Ange lösenordet som är kopplat till det konto du vill att IIS ska använda för att ansluta anonymt till dina platser och program.

Viktigt!

Om det lösenord som är kopplat till detta konto ändras måste du även ändra lösenordet i dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter. Om lösenordet för kontot och det som anges i dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter inte är samma inaktiveras tillhörande plats eller program.

Bekräfta lösenord

Ange lösenordet igen som är kopplat till det konto du vill att IIS ska använda för att ansluta anonymt till dina platser och program.

Se även


Innehåll