Du kan antingen använda dialogrutan Lägg till autentiseringsregel som ger tillgång, Redigera autentiseringsregel som ger tillgång, Lägg till autentiseringsregel som nekar tillgång eller Redigera autentiseringsregel som nekar tillgång för att definiera åtkomstregler för webbinnehållet.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Alla användare

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för både anonyma och autentiserade användare. En regel som ger tillgång är inställd för Alla användare som standard.

Alla anonyma användare

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för användare som inte har autentiserats.

Angivna roller eller användargrupper

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för specifika Microsoft Windows-roller eller användargrupper.

Angivna användare

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för ett specifikt användarkonto.

Tillämpa den här regeln på specifika verb

Anger att regeln gäller för specifika HTTP-verb, t.ex. GET eller POST.

Se även


Innehåll