Använd funktionssidan Lägg till standarddokument för att lägga till ett filnamn i listan över standarddokument.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Namn

Skriv in filnamnet eller den relativa sökvägen du vill lägga till i listan över standarddokument. Det här värdet läggs till i början av listan.

Se även


Innehåll