Du använder dialogrutorna Lägg till ISAPI- eller CGI-begränsning och Redigera ISAPI- eller CGI-begränsning för att hantera begränsningar för CGI- (.exe) och ISAPI-program (.dll).

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

ISAPI- eller CGI-sökväg

Ange den fysiska sökvägen till ISAPI-tillägget eller CGI-programmet.

Beskrivning

Ange en kortfattad beskrivning av programmet.

Tillåt tilläggssökväg att köra

Välj detta alternativ för att göra så att detta program körs.

Se även


Innehåll