Du använder funktionssidan Kontroller för att hantera en lista med användarkontroller och anpassade kontroller.

OBS

Användarkontroller är inte tillgängliga på servernivå i IIS-hanteraren.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Tagg

För anpassade kontroller visas det taggprefix som tilldelats kontrollen. För användarkontroller visas kontrollens taggprefix och taggnamn.

Källa eller Samling

Visar sökvägen till användarkontrollen eller samlingsnamnet där den anpassade kontrolltypen definierats.

Typ av post

Här visas om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till anpassad kontroll

Öppnar dialogrutan Lägg till anpassad kontroll där du kan lägga till en anpassad kontroll.

Lägg till användarkontroll

Öppnar dialogrutan Lägg till användarkontroll där du kan lägga till en användarkontroll. Den här åtgärden är inte tillgänglig på servernivå.

Redigera

När en anpassad kontroll är markerad öppnar den här åtgärden dialogrutan Redigera anpassad kontroll där du kan redigera den anpassade kontrollen.

När en användarkontroll är markerad öppnar den här åtgärden dialogrutan Redigera användarkontroll där du kan redigera användarkontrollen. Du kan inte redigera en användarkontroll på servernivå.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll