Använd dialogrutan Redigera inställningar för begärandefiltrering för att konfigurera allmänna inställningar och gränser för begäranden på webbservern.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Tillåt olistade filnamnstillägg

Välj det här alternativet för att tillåta olistade filnamnstillägg.

Tillåt verb som inte finns i listan

Välj det här alternativet för att tillåta olistade verb.

Tillåt icke-ASCII-tecken

Välj det här alternativet för att tillåta icke-ASCII-tecken vid åtgärder för begärandefiltrering. Exempel på icke-ASCII-tecken är: Ж, Ы och Я.

Tillåt dubbla undantagstecken

Välj det här alternativet för att tillåta dubbla undantagstecken.

Maximalt tillåten innehållslängd (byte)

Anger maximal längd i byte för innehållet.

OBS

Om noll (0) anges för detta värde innebär det att längden är obegränsad.

Maximal URL-längd (byte)

Anger maximal längd i byte för en URL-sträng.

Maximal frågesträng (byte)

Anger maximal längd i byte för en frågesträng.

Se även


Innehåll