Du använder dialogrutorna Lägg till anpassad kontroll och Redigera anpassad kontroll för att ange eller redigera mappning av taggprefix/namnområde för en anpassad kontroll som ska användas på flera sidor i ett webbprogram. Använd dialogrutorna Lägg till användarkontroll och Redigera användarkontroll för att konfigurera användarkontroller. Dessa är behållare där du kan placera märknings- och webbserverkontroller.

Mer information om användar- och anpassade kontroller finns i ASP.NET User Controls Overview (sidan är eventuellt på engelska).

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Taggprefix

Här anges det taggprefix som tilldelats kontrollen, t.ex. <aspSample: …>

Namnområde

Här definieras det namnområde den anpassade kontrollen tillhör. Detta är samma namnområde som det som angavs i programkoden.

Den här rutan är endast tillgänglig för anpassade kontroller.

Sammansättning

Här anges namn på den sammansättning i vilken den anpassade kontrolltypen definierats.

Den här rutan är endast tillgänglig för anpassade kontroller.

Taggnamn

Anger taggnamn för användarkontrollen.

Den här rutan är endast tillgänglig för användarkontroller.

Sökväg till användarkontroll (.ascx)

Anger sökväg till användarkontrollen.

Den här rutan är endast tillgänglig för användarkontroller.

Se även


Innehåll