Använd dialogrutan Samlingsredigeraren – Namnområde för att ange egenskapsproviders för WebDAV XML-namnområden. För att använda anpassade egenskaper måste du ange egenskapsproviders för varje XML-namnområde som dina WebDAV-klienter använder. Du kan också ange en standardprovider genom att sätta en asterisk (*) för XML-namnområdet.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Medlemmar

Innehåller en lista över egenskapsproviders till XML-namnområdesmappningar. Klicka på Lägg till för att lägga till en mappning i listan. Du kan ta bort en mappning från listan genom att markera den i listan och sedan klicka på Ta bort.

Egenskaper

Anger inställningarna för egenskapsprovidern till XML-namnsområdesmappningarna.

PropertyStore

Anger egenskapsprovidern för XML-namnområdet. Du kan ange en egenskapsprovider för en mappning genom att välja namnet på providern i den nedrullningsbara listan.

XmlNamespace

Anger namnet på XML-namnområdet för egenskapslagringen.

OBS

Du kan ange en standardprovider genom att sätta en asterisk (*) för XML-namnområdet.


Innehåll