Bruk dialogboksen Redigering av navneområdesamling til å angi egenskapsleverandørene for WebDAV XML-navneområder. Hvis du vil bruke egendefinerte egenskaper, må du angi egenskapsleverandører for hvert XML-navneområde som WebDAV-klientene kommer til å bruke, eller du kan angi en standardleverandør ved å bruke en stjerne (*) for XML-navneområdet.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Medlemmer

Inneholder en liste over tilordninger fra egenskapsleverandør til XML-navneområde. Klikk Legg til hvis du vil legge til en tilordning i listen. Merk en tilordning i listen, og klikk deretter Fjern hvis du vil fjerne tilordningen fra listen.

Egenskaper

Angir innstillingene for tilordninger fra egenskapsleverandør til XML-navneområde.

Egenskapslager

Angir egenskapsleverandøren for XML-navneområdet. Hvis du vil angi en egenskapsleverandør for en tilordning, velger du navnet på leverandøren fra rullegardinlisten.

XML-navneområde

Angir navnet på XML-navneområdet for egenskapslageret.

Obs!  

Du kan angi en standardleverandør ved å angi en stjerne (*) for XML-navneområdet.


Innholdsfortegnelse