IIS 7 inneholder et brukergrensesnitt, IIS Manager, der du kan:

  • Administrere IIS og ASP.NET i ett verktøy.

  • Vise helse- og diagnoseinformasjon, inkludert muligheten til å vise forespørsler som kjøres i sanntid.

  • Konfigurere bruker- og rollegodkjenning for webområder og webapplikasjoner.

  • Koble til en webserver, et område eller en applikasjon ved hjelp av HTTP.

I tillegg kan du utvide brukergrensenittet til å omfatte egendefinerte funksjoner.

F1-hjelp

IIS Manager beskriver alle elementene i brukergrensesnittet for hver funksjonsside, dialogboks og veiviserside i IIS Manager. Hvis du vil vise denne hjelpen, trykker du på F1-tasten på den aktive funksjonssiden, dialogboksen eller veivisersiden.

Hjelp på menyen og oppgavelinjen

Hjelp for IIS Manager er tilgjengelig både fra menyen i snapin-modulen og fra oppgavelinjen, for samsvar med andre MMC-snapin-moduler (Microsoft Management Console).

Hjelp på menylinjen

Menylinjen viser en Hjelp-meny. Fra denne menyen kan du vise Hjelp for brukergrensesnittet, i tillegg til alt hjelpeinnholdet som er tilgjengelig på datamaskinen. Hvis du har en Internett-tilkobling, kan du bla i det tekniske biblioteket for Windows Server 2008 på Microsoft TechNet (kan være på engelsk) for å vise alt tilgjengelig hjelpeinnhold for IIS 7 for administratorer.

Hjelp på oppgavelinjen

På oppgavelinjen vises et Hjelp-ikon som du kan klikke for å vise Hjelp om brukergrensesnittet i IIS 7. Oppgavelinjen vises øverst på hver side i brukergrensesnittet.

Hjelp for handlingsruten

I Handlinger-ruten vises et Hjelp-ikon som du kan klikke for å vise Hjelp om brukergrensesnittet i IIS 7. Handlinger-ruten vises på hver side i brukergrensesnittet.


Innholdsfortegnelse