Bruk siden Resirkulerer hendelser til logg i veiviseren Rediger innstillinger for resirkulering av applikasjonsutvalg til å konfigurere IIS til å logge en hendelse når en arbeidsprosess resirkuleres.

Du kan konfigurere IIS til å logge informasjon for resirkulering av hendelser som du konfigurerer, for eksempel med et fast intervall, eller for resirkulering av hendelser som forekommer i kjøretid, for eksempel når ISAPI deklarerer seg selv uvirksom.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Regelmessige tidsintervaller

Velg dette alternativet for å logge en hendelse når en arbeidsprosess resirkuleres etter et angitt tidsintervall. Dette alternativet er bare tilgjengelig når alternativet Regelmessige tidsintervaller (i minutter) er merket, og det er angitt et tidsintervall på den forrige veivisersiden.

Bruk av virtuelt minne

Velg dette alternativet for å logge en hendelse når en arbeidsprosess resirkuleres etter at det brukt en angitt mengde med virtuelt minne. Dette alternativet er bare tilgjengelig når alternativet Bruk av virtuelt minne (i kB) er merket, og det er angitt et antall kB på den forrige veivisersiden.

Antall forespørsler

Velg dette alternativet for å logge en hendelse når en arbeidsprosess resirkuleres etter at det er nådd et angitt antall forespørsler. Dette alternativet er bare tilgjengelig når alternativet Fast antall forespørsler er merket, og det er angitt et antall forespørsler på den forrige veivisersiden.

Planlagt(e) tidspunkt(er)

Velg dette alternativet for å logge en hendelse når en arbeidsprosess resirkuleres på et bestemt tidspunkt. Dette alternativet er bare tilgjengelig når alternativet Angitt(e) tidspunkt(er) er merket, og det er angitt et tidspunkt på den forrige veivisersiden.

Bruk av privatminne

Velg dette alternativet for å logge en hendelse når en arbeidsprosess resirkuleres etter at det brukt en angitt mengde med fysisk minne. Dette alternativet er bare tilgjengelig når alternativet Bruk av privatminne (i kB) er merket, og det er angitt et antall kB på den forrige veivisersiden.

Etter behov

Velg dette alternativet for å logge en hendelse når du resirkulerer en arbeidsprosess ved hjelp av IIS Manager eller Appcmd.exe for å løse et problem.

Konfigurasjonsendringer

Velg dette alternativet for å logge en hendelse når en endring i konfigurasjonen fører til at applikasjonsutvalget må resirkuleres.

Ugyldig ISAPI

Velg dette alternativet for å logge en hendelse når en ISAPI-utvidelse rapporterer til arbeidsprosessen at den er skadet.

Se også


Innholdsfortegnelse