Bruk dialogboksen Konfigurer opprinnelige moduler til å aktivere registrerte moduler ved å legge dem til i Moduler-listen, legge til eller redigere registrering for opprinnelige moduler eller fjerne opprinnelige moduler fra webserveren. Når du har registrert en modul, må du også legge den til i Moduler-listen slik at den opprinnelige modulen starter behandling av forespørsler.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Velg én eller flere registrerte moduler som skal aktiveres

Velg de(n) registrerte modulen(e) du vil legge til Moduler-listen på webserveren. Hvis du legger til en modul i Moduler-listen, kan modulen behandle forespørsler som gjøres til serveren.

Registrer

Åpner dialogboksen Registrer opprinnelig modul, der du kan registrere en ny opprinnelig modul.

Obs!  

Denne knappen er tilgjengelig bare på servernivået.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger registrering av opprinnelig modul, der du kan redigere en registrert opprinnelig modul. Denne knappen er bare tilgjengelig når en registrert modul er valgt fra listen Velg én eller flere registrerte moduler som skal aktiveres.

Obs!  

Denne knappen er tilgjengelig bare på servernivået.

Fjern

Fjerner registreringen for den valgte modulen fra webserveren. Denne knappen er bare tilgjengelig på servernivået, og når en registrert modul er valgt fra listen Velg én eller flere registrerte moduler som skal aktiveres.

Obs!  

Når du fjerner en modul fra listen på funksjonssiden Moduler, deaktiveres modulen, men den er fortsatt registrert på webserveren.

Se også


Innholdsfortegnelse