Et applikasjonsutvalg er en arbeidsprosess som du kan tilordne webapplikasjoner til. Du kan forbedre applikasjonssikkerheten ved hjelp av applikasjonsutvalg til å isolere webapplikasjoner, og med samme metode kan du redusere én applikasjons mulighet til å få tilgang til en annen applikasjons ressurser. Denne atskillelsen hjelper også med å hindre at webapplikasjoner i ett applikasjonsvalg påvirker tilgjengeligheten for webapplikasjoner negativt i en annen applikasjon på samme webserver. Hvis ett applikasjonsutvalg for eksempel mislykkes eller bruker for mange ressurser, påvirkes i de fleste tilfeller ikke applikasjoner i andre applikasjonsutvalg på webserveren.

Merknader

Hvis du oppretter for mange applikasjonsutvalg på en webserver, kan det ha negativ innflytelse på webserverens ytelse.

 TrinnReferanse
Avmerkingsboks

Opprett et applikasjonsutvalg.

Behandle applikasjonsutvalg

Avmerkingsboks

Legg til en webapplikasjon i et applikasjonsutvalg.

Behandle webapplikasjoner

Se også


Innholdsfortegnelse