Bruk dialogboksen Applikasjonsutvalgs-ID til å konfigurere kontoen som et applikasjonsutvalgs arbeidsprosess skal kjøres på. Du kan velge én av de forhåndsdefinerte sikkerhetskontoene eller konfigurere en egendefinert konto.

Obs!  

Hvis du bruker en egendefinert identitet, må du passe på at brukerkontoen du angir, er medlem av gruppen IIS_IUSRS på webserveren, slik at kontoen får den nødvendige tilgangen til ressursene. Når du bruker Windows- og Kerberos-godkjenning i miljøet, må du kanskje i tillegg registrere et SPN (Service Principle Name) i domenekontrolleren (DC).

Slik konfigurerer du en applikasjonsutvalgs-ID
 1. Velg et applikasjonsutvalg fra listen på funksjonssiden Applikasjonsutvalg.

 2. Klikk Avanserte innstillinger i Handlinger-ruten.

 3. Under Prosessmodell finner du Identitet-feltet og klikker (Egenskaper-knappen) for å åpne dialogboksen Applikasjonsutvalgs-ID.

 4. Velg et ID-alternativ:

  • Velg Innebygd konto for å bruke en forhåndsdefinert sikkerhetskonto, og velg deretter én av kontoene fra listen.

  • Velg Egendefinert konto for å konfigurere en egendefinert konto, og klikk deretter Angi for å åpne dialogboksen Angi legitimasjon, der du kan angi brukernavn og passord for kontoen.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Innebygd konto

Velg dette alternativet for å bruke en av de forhåndsdefinerte sikkerhetskontoene. Velg deretter én av følgende kontoer:

 • Applikasjonsutvalgs-ID - Kontoen Applikasjonsutvalgs-ID er valgt som standard. Kontoen Applikasjonsutvalgs-ID opprettes dynamisk når et applikasjonsutvalg blir startet, og derfor gir denne kontoen best sikkerhet for applikasjonene.

 • Lokal tjeneste - Kontoen Lokal tjeneste er medlem av Brukere-gruppen og har samme rettigheter som kontoen Nettverkstjeneste men Lokal tjeneste er begrenset til den lokale datamaskinen. Bruk denne kontoen når arbeidsprosessen i applikasjonsutvalget ikke krever tilgang utenfor webserveren det kjører på.

 • Lokalt system - Kontoen Lokalt system har alle brukerrettigheter, og inngår i Administratorer-gruppen på webserveren. Når det er mulig. bør du unngå å bruke kontoen Lokalt system fordi den utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko for webserveren.

 • Nettverkstjeneste - Kontoen Nettverkstjeneste er medlem av Brukere-gruppen og har brukerrettighetene som kreves for å kjøre applikasjoner. Den kan samvirke med et Active Directory-basert nettverk ved hjelp av legitimasjon for datamaskinkontoen.

Egendefinert konto

Velg dette alternativet for å konfigurere en egendefinert konto. Klikk deretter den tilsvarende Angi-knappen for å konfigurere brukernavnet og passordet for kontoen.

Angi

Åpner dialogboksen Angi legitimasjon, der du kan angi mer legitimasjon for den egendefinerte kontoen.

Brukernavn

Skriv inn aliaset for brukerkontoen som du vil at arbeidsprosessen skal kjøre under.

Passord

Skriv inn passordet for brukerkontoen du angav i Brukernavn-boksen.

Bekreft passord

Skriv inn passordet på nytt for brukerkontoen du angav i Brukernavn-boksen.

Se også


Innholdsfortegnelse