Bruk dialogboksen Rediger funksjonstillatelser til å konfigurere tilgangspolicyen som angir typen funksjonstillatelser som er tillatt for behandlingsprogrammer på webserver-, område-, applikasjons-, mappe- eller filnivåene i IIS. Funksjonstillatelsene du kan aktivere eller deaktivere i tilgangspolicyen, er Les, Skript og Kjør. Tilgangspolicyen, sammen med den nødvendige tilgangsinnstillingen for et behandlingsprogram, bestemmer om et behandlingsprogram kan kjøres. Hvis et behandlingsprogram krever en type funksjonstillatelse som ikke er aktivert i tilgangspolicyen, vil behandlingsprogrammet bli deaktivert, og alle forespørsler som behandles av dette behandlingsprogrammet (basert på tilordningen for behandligsprogram), vil mislykkes, med mindre forespørselen kan behandles av et annet behandlingsprogram.

Når du velger et alternativ i dialogboksen Rediger funksjonstillatelser, viser Status-kolonnen på siden Tilordninger for behandlingsprogram Aktivert for behandlingsprogrammene som er aktivert av valget. Tilsvarende, når du fjerner et valg i dialogboksen Rediger funksjonstillatelser, viser Status-kolonnen på siden Tilordninger for behandlingsprogram Deaktivert for behandlingsprogrammene som er deaktivert av valget. Du kan forehåndsvise behandlingsprogrammene som er aktivert eller deaktivert, ved å vise siden Tilordninger for behandlingsprogram og deretter klikke OK for å avvise dialogboksen Rediger funksjonstillatelser. Hvis du klikker Avbryt i stedet for OK, lagres ikke endringene du gjør i dialogboksen.

Obs!  

Hvis du vil konfigurere den nødvendige tilgangen for et behandlingsprogram, kan du redigere tilordningen for behandlingsprogram og klikke Forespørselsbegrensninger for å konfigurere innstillingen i kategorien Tilgang.

Du kan for eksempel aktivere Les og Skript på webservernivået, men bestemme deg for å deaktivere Skript for et bestemt område som bare betjener statisk innhold. På den måten hindrer du at serveren kjører skript for dette området hvis en bruker legger til en tilordning for behandlingsprogram for et skript eller en kjørbar fil på områdenivået.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Les

Merk av for Les for å aktivere behandlingsprogrammer som krever lesetilgang til en virtuell mappe, eller fjern merket for Les for å deaktivere behandlingsprogrammer som krever lesetilgang til en virtuell mappe. Du bør aktivere lesetilgang i en tilgangspolicy hvis du vil betjene statisk innhold, eller du vil konfigurere standard dokument- og mappevisning. Som standard er lesetillatelser aktivert.

Skript

Merk av for Skript for å aktivere behandlingsprogrammer som krever skriptrettigheter til en virtuell mappe, eller fjern merket for Skript for å deaktivere behandlingsprogrammer som krever skriptrettigheter i en virtuell mappe.

Kjør

Merk av for Kjør for å aktivere behandlingsprogrammer som krever kjøringstillatelser i en virtuell mappe, eller fjern merket for Kjør for å deaktivere behandlingsprogrammer som krever kjøringstillatelser i en virtuell mappe. Alternativet Kjør er aktivert bare når Skript er valgt. Du bør bare aktivere kjøringstillatelser i en tilgangspolicy hvis du vil gjøre det mulig å kjøre kjørbare filer, for eksempel EXE-, DLL- og COM-filer, i tillegg til skript.

Viktig!

Av hensyn til sikkerheten og ytelsen bør du bare aktivere kjøringstillatelser for programmer du har testet, og som kreves av applikasjonene.

Se også


Innholdsfortegnelse