Bruk Samlingsredigering til å legge til, redigere eller fjerne egenskaper i en samling. Samlingsredigering inneholder to ruter. Elementer-ruten inneholder alle elementene i samlingen for delen du konfigurerer. I Egenskaper-ruten kan du endre verdiene til egenskapselementene i samlingen ved å klikke raden du vil endre. Datatype- og valideringsinformasjon, for eksempel verdiområdet, for den valgte egenskapen vises i tekstboksen nederst i dialogboksen Samlingsredigering.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til

Legger til en ny rad nederst i listen over elementer. Standardverdiene for skjemaet brukes i den nye raden.

Fjern alle

Fjerner alle elementer fra samlingen. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen i en dialogboks.

Lås element

Låser det valgte elementet i samlingen.

Fjern

Sletter det valgte elementet fra konfigurasjonsfildelen.

Se også


Innholdsfortegnelse