Bruk dialogboksene Legg til binding for område og Rediger binding for område til å legge til bindinger i et område eller redigere en eksisterende områdebinding. Området kan for eksempel trenge en HTTPS-binding på port 443 for å kunne bruke SSL (Secure Sockets Layer) i tillegg til en HTTP-binding på port 80. Du kan gå til dialogboksen Legg til binding for område ved å klikke Legg til i dialogboksen Områdebindinger.

Obs!  

Hvis du legger til en identisk binding på webserveren, kan bare ett område med den bindingen kjøre om gangen. Hvis den identiske bindingen i tillegg er en HTTPS-binding, vil alle endringer som gjøres med sertifikatet i én binding, påvirke sertifikatet i den andre bindingen.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Type

Velg en verdi fra listen for å angi protokollen for områdebindingen.

IP-adresse

Velg en IP-adresse fra listen IP-adresse, eller skriv inn en IP-adresse som brukerne kan bruke til å få tilgang til området.

Obs!  

Prosentsymbolet (%) er et ugyldig tegn for IP-adresser. Hvis du skriver inn en IPv6-adresse som inneholder dette tegnet, kan ikke WAS (Windows Process Activation Service) starte området, fordi bindingen er ugyldig. IPv6-adressen slutter for eksempel med "%8". Hvis du kopierer denne adressen fra en ipconfig-spørring i et kommandovindu og limer den inn i boksen IP-adresse i IIS Manager, må du sørge for å fjerne delen "%8" av IP-adressen.

Hvis du velger Alle utilordnede, vil området svare på forespørsler til alle IP-adressene på porten og det valgfrie vertsnavnet du angir for området, med mindre et annet område på serveren har en binding på samme port, men med en bestemt IP-adresse.

Tenk deg for eksempel at webområdet Standard har binding angitt til Alle utilordnede for IP-adresse, 80 for Port og ikke angitt vertsnavn. Hvis serveren også inneholder et annet område som heter Contoso, som har en binding som er angitt til 172.30.189.179 for IP-adresse på port 80 og ikke angitt vertsnavn, vil Contoso motta alle HTTP-forespørsler til port 80 på IP-adressen 172.30.189.179, og webområdet Standard vil fortsette å motta HTTP-forespørsler til port 80 på alle andre IP-adresser enn 172.30.189.179.

Port

Skriv inn porten som HTTP.sys skal lytte etter forespørsler til dette området på. Hvis du velger HTTP på rullegardinlisten Type, er standardporten 80. Hvis du velger HTTPS på rullegardinlisten, er standardporten 443. Hvis du angir en annen port enn standardportene, må klientene angi portnummeret i forespørsler til serveren for å kunne koble seg til området.

Vertsnavn

Skriv inn et vertsnavn hvis du vil tilordne flere vertsnavn, også kalt domenenavn, på en datamaskin som bruker én enkelt IP-adresse. Hvis du angir et vertsnavn, må klientene bruke vertsnavnet i stedet for IP-adressen for å få tilgang til området.

Hvis dette området er tilgjengelig på Internett, skriver du inn domenenavnet for området fordi brukere kommer til å skrive det inn i en webleser, for eksempel www.contoso.com. Hvis området har mer enn ett domenenavn, for eksempel www.contoso.com og contoso.com, må du opprette en egen binding for hvert vertsnavn.

Hvis området ligger på et intranett, trenger du ikke angi et vertsnavn hvis brukerne skriver inn servernavnet i webleseren, for eksempel http://server_name. Hvis DNS-serveren i miljøet er konfigurert til å lagre andre navn for denne webserveren, kan du imidlertid opprette en separat binding for hvert vertsnavn slik at brukerne kan bruke de andre navnene som er lagret på DNS-serveren.

Obs!  

Vertsnavnet du konfigurerer for webområdet, vises kanskje annerledes i loggfilene fordi HTTP.sys logger vertsnavn ved hjelp av formatet punycode-encoded.

SSL-sertifikat

Velg sertifikatet som du vil at området skal bruke for SSL. Listen SSL-sertifikat vises bare når du har valgt HTTPS i Type-listen.

Obs!  

Hvis du vil legge til eller konfigurere serversertifikater, bruker du funksjonen Serversertifikater i IIS Manager.

Vis

Åpner dialogboksen Sertifikat, der du kan vise informasjon om det valgte sertifikatet i listen SSL-sertifikat. Vis-knappen vises bare når du velger HTTPS i Type-listen og velger et sertifikat i listen SSL-sertifikat.

Se også


Innholdsfortegnelse