Bruk dialogboksen Legg alltid til tillatt URL-adresse til å legge til en URL-sekvens i listen over URL-sekvenser som modulen for forespørselsfiltrering alltid skal gi tilgang for.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

URL-adresse

Angir URL-adressen som modulen for forespørselsfiltrering alltid skal gi tilgang for.

Se også


Innholdsfortegnelse