Bruk funksjonssiden FTP-meldinger til å endre innstillingene for meldinger som sendes når en bruker kobler til FTP-området.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Skjul standardbanner

Angir om standard identifikasjonsbanner for FTP-serveren skal vises. Hvis dette er aktivert, vises standardbanneren. Hvis ikke vises ikke standardbanneren.

Obs!  

Hvis Skjul standardbanner er aktivert, og en bannermelding ikke er angitt i Banner, vises en tom banner på FTP-serveren når en FTP-klient kobler til serveren.

Støtt brukervariabler i meldinger

Angir om et bestemt sett med brukervariabler i FTP-meldinger skal vises. Hvis dette er aktivert, vises brukervariabler i FTP-meldinger. Hvis ikke vises all meldingstekst slik den er skrevet inn. Følgende brukervariabler støttes:

  • %BytesReceived% - Antallet byte som er sendt fra serveren til klienten i den gjeldende økten.

  • %BytesSent% - Antallet byte som er sendt fra klienten til serveren i den gjeldende økten.

  • %SessionID% - Den unike identifikatoren for den gjeldende økten.

  • %SiteName% - Navnet på FTP-området som er vert for den gjeldende økten.

  • %UserName% - Kontonavnet for brukeren som er logget på.

Vis detaljerte meldinger for lokale forespørsler

Angir om detaljerte feilmeldinger skal vises når FTP-klienten kobler til FTP-serveren på selve serveren. Hvis dette er aktivert, vises detaljerte meldinger bare for den lokale verten. Hvis ikke vises ikke detaljerte meldinger.

Obs!  

Detaljerte feilmeldinger vises bare for den lokale verten.

Banner

Angir meldingen som vises på FTP-serveren når FTP-klienter kobler til FTP-serveren første gang.

Obs!  

Meldingen er som standard tom. Hvis Skjul standardbanner er aktivert, og en bannermelding ikke er angitt i Banner, vises en tom banner på FTP-serveren når en FTP-klient kobler til serveren.

Velkommen

Angir meldingen som vises på FTP-serveren når FTP-klienter har logget på FTP-serveren.

Obs!  

Meldingen er som standard tom.

Avslutt

Angir meldingen som vises på FTP-serveren når FTP-klienter logger av FTP-serveren.

Obs!  

Meldingen er som standard tom.

Maksimalt antall tilkoblinger

Angir meldingen som vises på FTP-serveren når klienter prøver å koble til og ikke kan koble til fordi FTP-tjenesten har nådd maksimalt antall tillatte klienttilkoblinger.

Obs!  

Meldingen er som standard tom.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Obs!

I tillegg til å konfigurere innstillingene for meldinger som vises på FTP-serveren når en bruker kobler til FTP-området, kan du bruke funksjonssiden FTP-katalogvisning til å tilpasse innholdsinnstillingene for visning av en katalog på FTP-serveren.

Se også


Innholdsfortegnelse