Bruk dialogboksen Angi bane for oversatt egendefinert feilmelding til å konfigurere banen for de oversatte feilmeldingsfilene.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

Bane til rotmappe

Skriv inn den fysiske banen til rotmappen for de oversatte feilmeldingsfilene. Banen til rotmappen er delen av banen før den lokale mappen, for eksempel EN-US. Hvis den fullstendige banen for feilmeldingsfilene for EN-US for eksempel er d:\errors\EN-US\messages\404.htm, skriver du inn d:\errors.

Bla gjennom

Åpner filmenyen. Fra den menyen kan du søke etter banen.

Relativ filbane

Skriv inn den relative, fysiske banen til de oversatte feilmeldingsfilene. Den relative filbanen er delen av banen etter den lokale mappen, for eksempel EN-US. Hvis den fullstendige banen for feilmeldingsfilene for EN-US for eksempel er d:\errors\EN-US\messages\404.htm, skriver du inn \messages\404.htm.

Se også


Innholdsfortegnelse