Bruk veivisersiden Egenskaper for atksilt navn til å gi informasjon om organisasjonen til en intern eller ekstern sertifiseringsinstans.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Vanlig navn

Skriv inn et navn på sertifikatet.

Organisasjon

Skriv inn navnet på organisasjonen sertifikatet som brukes for.

Organisasjonsenhet

Skriv inn navnet på avdelingen eller divisjonen i organisasjonen sertifikatet skal brukes i.

By/sted

Skriv inn det uforkortede navnet på byen eller stedet hvor organisasjonen eller organisasjonsenheten er plassert.

Område

Skriv inn det uforkortede navnet på delstaten eller området hvor organisasjonen eller organisasjonsenheten er plassert.

Område

Skriv inn navnet på landet eller området hvor organisasjonen eller organisasjonsenheten er plassert.

Se også


Innholdsfortegnelse