Bruk funksjonssiden FTP-brukerisolasjon til å definere brukerisolasjonsmodusen for FTP-området. FTP-brukerisolasjon er en løsning for Internett-leverandører som vil tilby kundene egne FTP-mapper for opplasting av filer og webinnhold. FTP-brukerisolasjon forhindrer at brukere viser eller overskriver andre brukeres webinnhold, ved å begrense brukere til sine egne mapper. Brukerne kan ikke navigere høyere opp i mappetreet fordi mappen på deres øverste nivå vises som roten til FTP-tjenesten. Brukere kan opprette, endre eller slette filer og mapper i sine bestemte områder.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Ikke isoler brukere. Startkatalog for brukere: FTP-rotkatalog

Velg dette alternativet hvis du ikke vil isolere brukere.

Alle FTP-økter starter i rotkatalogen på FTP-området.

Forsiktig!

Hvis de har tilstrekkelig tillatelse, kan alle FTP-brukere potensielt få tilgang til hvilke som helst andre FTP-brukere.

Ikke isoler brukere. Startkatalog for brukere: Brukernavnkatalog

Velg dette alternativet hvis du ikke vil isolere brukere.

Alle FTP-økter starter i den fysiske eller virtuelle katalogen med samme navn som brukeren som er logget på, hvis mappen finnes. Ellers starter FTP-økten i rotkatalogen på FTP-området.

Obs!  

Du angir startkatalogen for anonym tilgang ved å opprette en fysisk eller virtuell mappe med navnet standard i rotkatalogen på FTP-området.

Forsiktig!

Hvis de har tilstrekkelig tillatelse, kan alle FTP-brukere potensielt få tilgang til hvilke som helst andre FTP-brukere.

Isoler brukere. Begrens brukere til følgende katalog: Brukernavnkatalog (deaktiver globale virtuelle kataloger)

Velg dette alternativet hvis du vil begrense FTP-brukerøkter til den fysiske eller virtuelle katalogen med samme navn som FTP-brukerkontoen. Brukeren ser bare sin egen FTP-rotplassering og er forhindret fra å navigere høyere opp i mappetreet.

Obs!  

Hvis du vil opprette startmapper for alle brukere, må du først opprette en fysisk eller virtuell katalog under rotmappen på FTP-serveren og gi den enten samme navn som domenet eller navnet LocalUser for lokale brukerkontoer. Deretter må du opprette en fysisk eller virtuell katalog for hver brukerkonto som har tilgang til FTP-området. Den følgende tabellen inneholder startmappesyntaksen for godkjenningstjenestene som er inkludert med FTP-tjenesten:

Brukerkontotyper Startmappesyntaks

Anonyme brukere

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Lokale Windows-brukerkontoer

(krever Enkel godkjenning)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows-domenekontoer

(krever Enkel godkjenning)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

IIS Manager- eller ASP.NET-brukerkontoer med egendefinert godkjenning

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Obs!  

%%FtpRoot% er rotkatalogen for FTP-området, for eksempel C:\Inetpub\Ftproot.

Viktig!

Globale virtuelle kataloger ignoreres. Ingen FTP-brukere har tilgang til virtuelle kataloger som er konfigurert på rotnivået på FTP-området. Alle virtuelle kataloger må klart defineres under brukernes fysiske eller virtuelle startmappebane.

Isoler brukere. Begrens brukere til følgende katalog: Fysisk brukernavnkatalog (aktiver globale virtuelle kataloger)

Velg dette alternativet hvis du vil begrense FTP-brukerøkter til den fysiske katalogen med samme navn som FTP-brukerkontoen. Brukeren ser bare sin egen FTP-rotplassering og er forhindret fra å navigere høyere opp i mappetreet.

Obs!  

Hvis du vil opprette startmapper for alle brukere, må du først opprette en fysisk katalog under rotmappen på FTP-serveren og gi den enten samme navn som domenet eller navnet LocalUser for lokale brukerkontoer. Deretter må du opprette en fysisk katalog for hver brukerkonto som har tilgang til FTP-området. Den følgende tabellen inneholder startmappesyntaksen for godkjenningstjenestene som er inkludert med FTP-tjenesten:

Brukerkontotyper Startmappesyntaks

Anonyme brukere

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Lokale Windows-brukerkontoer

(krever Enkel godkjenning)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows-domenekontoer

(krever Enkel godkjenning)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

IIS Manager- eller ASP.NET-brukerkontoer med egendefinert godkjenning

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Obs!  

%%FtpRoot% er rotkatalogen for FTP-området, for eksempel C:\Inetpub\Ftproot.

Viktig!

Globale virtuelle kataloger er aktivert. Alle FTP-brukere har tilgang til alle virtuelle kataloger som er konfigurert på rotnivået på FTP-området, hvis disse brukerne har tilstrekkelig tillatelse.

Forsiktig!

Når globale virtuelle kataloger er aktivert, kan alle FTP-brukere potensielt få tilgang til innholdet til andre FTP-brukere hvis disse brukerne har tilstrekkelig tillatelse.

Isoler brukere. Begrens brukere til følgende katalog: FTP-startkatalog konfigurert i Active Directory

Velg dette alternativet hvis du vil begrense FTP-brukerøkter til startmappen som er konfigurert i Active Directory-kontoinnstillingene for hver FTP-bruker. Når en brukers objekt plasseres i Active Directory-beholderen, trekkes egenskapene FTPRoot og FTPDir ut for å gi hele banen til brukerens startmappe. Hvis FTP-tjenesten får tilgang til banen, plasseres brukeren i sin startmappe, som representerer vedkommendes FTP-rotplasseringen. Brukeren ser bare sin egen FTP-rotplassering og er forhindret fra å navigere høyere opp i mappetreet. Brukeren nektes tilgang hvis egenskapen FTPRoot eller FTPDir ikke finnes, eller hvis disse to sammen ikke danner en gyldig og tilgjengelig bane.

Obs!  

Denne modusen krever en Active Directory-server som kjører på Windows Server 2003 eller et senere operativsystem. En Windows 2000 Active Directory kan også brukes, men krever manuell utvidelse av XML-skjemaet for brukerobjekt.

Egendefinert

Dette alternativet angir at du vil isolere FTP-brukerøkter ved å bruke en egendefinert leverandør.

Viktig!

Dette alternativet er en avansert funksjon som bare kan velges ved å endre FTP-konfigurasjonsinnstillingene i filen ApplicationHost.config.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse