Bruk funksjonssiden .NET-globalisering til å konfigurere globaliseringsinnstillinger for .NET Framework. Globalisering er en prosess for internasjonalisering av applikasjonskode, og deretter lokalisering av programmet til andre språk og kulturer. Internasjonaliseringsprosessen gjør det mulig å oversette, lagre, hente og presentere applikasjonsinnhold for alle nasjonale innstillinger, ved hjelp av den samme applikasjonskodebasisen hver gang det er mulig. Nasjonale innstillinger er kombinasjonen av språk og kultur. Dette inkluderer datoformater, tidspunkter, valutaer, telefonnumre og så videre. Lokalisering betyr tilpassing av applikasjonen til andre nasjonale innstillinger ved å oversette og formatere innhold i henhold til kultur, helst uten å røre selve koden.

Du kan konfigurere følgende globaliseringsinnstillinger for .NET Framework i IIS 7:

  • Kulturinnstillinger som kultur for grensesnitt

  • Kodingsinnstillinger som koding for svarhoder

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Kultur [culture]

Angir standardkulturen for behandling av innkommende webforespørsler.

Aktiver klientbasert kultur [enableClientBasedCulture]

Henter eller angir en verdi som viser om egenskapene Culture og UICulture må baseres på hodefeltverdien AcceptLanguage som sendes av klientwebleseren.

Brukergrensesnittkultur [uiCulture]

Angir standardkulturen for behandling av innstillingsavhengige ressurssøk.

Fil [fileEncoding]

Angir filkodingen for .aspx-, .asmx- og .asax-filspalting. Unicode- og UTF-8-filer som er lagret med merkeprefiks for byte-rekkefølge kjennes igjen automatisk, uansatt verdi for dette attributtet.

Forespørsler [requestEncoding]

Angir den antatte kodingen for hver innkommende forespørsel, inkludert sendte data og spørringsstrengen.

Hvis forespørselen inneholder et forespørselskoder som inneholder et Accept-Charset-attributt, overstyrer det dette attributtet i konfigurasjonen.

Standardkodingen er UTF-8, som angis i globaliseringsdelen i filen Machine.config som ble opprettet da .NET Framework ble installert. Hvis forespørselskodingen ikke er angitt i en Machine.config- eller en Web.config-fil, bruker kodingen den nasjonale innstillingen Innstillinger for region og språk som standard for datamaskinen.

I enkeltserverapplikasjoner må dette attributtet og responseEncoding-attributtet være den samme. For tilfeller som er mindre vanlige (flerserverapplikasjoner der kodingen for standardserver er forskjellig for hver server) kan du variere forespørselen og svarkodingen ved hjelp av Web.config-filer.

Svarhoder [responseHeaderEncoding]

Angir innholdskodingen for svarhoder.

Svar [responseEncoding]

Angir innholdskodingen for svar.

Standardkodingen er UTF-8, som angis i globaliseringsdelen i filen Machine.config som ble opprettet da .NET Framework ble installert. Hvis svarkodingen ikke er angitt i en Machine.config- eller en Web.config-fil, bruker kodingen den nasjonale innstillingen Innstillinger for region og språk som standard for datamaskinen.

I enkeltserverapplikasjoner må dette attributtet og responseEncoding-attributtet være den samme. For tilfeller som er mindre vanlige (flerserverapplikasjoner der kodingen for standardserver er forskjellig for hver server) kan du variere forespørselen og svarkodingen ved hjelp av Web.config-filer.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse