Miljøvariabler er strenger som inneholder informasjon, for eksempel filnavn eller -bane. Disse variablene styrer virkemåten til ulike programmer på en datamaskin.

Når du legger til eller redigerer en FastCGI-applikasjon, kan du definere verdier for applikasjonsegenskapene. Du kan for eksempel definere verdier for miljøvariabler. Disse miljøvariablene angis av FastCGI-modulen i starten av en FastCGI-prosess. Miljøvariablene angis bare for FastCGI-prosessen og blir ikke sett av andre prosesser som kjører på datamaskinen. Klikk Bla gjennom-knappen () når du angir egenskapen EnvironmentVariables, for å åpne dialogboksen Samlingsredigering - EnvironmentVariables. Dermed kan du angi valgfrie miljøvariabler som angis i den kjørbare FastCGI-filen. Hvis noen av de angitte variabelnavnene kolliderer med eksisterende servervariabler, brukes de som er angitt i denne egenskapen.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Medlemmer

Inneholder en liste over medlemmer i samlingen av miljøvariabler. Hvert medlem består av et navn/verdi-par. Hvis du vil legge til et medlem, skriver du inn et navn og en verdi i ruten Navneegenskaper og klikker deretter Legg til. Hvis du vil fjerne et medlem, merker du medlemmet i listen og klikker deretter Fjern. Hvis du vil endre lagringsrekkefølgen til disse medlemmene i filen ApplicationHost.config, bruker du Opp- og Ned-pilene. Siden alle navn/verdi-par er unike, blir ikke funksjonaliteten påvirket av rekkefølgen.

Navn

Skriv inn et unikt navn på medlemmet.

Verdi

Skriv inn en verdi for medlemmet. Denne informasjonen lagres med tilsvarende navn i filen ApplicationHost.config.

Sorteringsikoner

Bruk disse ikonene til å sortere navn/verdi-samlingsparene alfabetisk eller etter kategori eller egenskapssider.


Innholdsfortegnelse